Contractes publicats en el Perfil de Contractant (servei AOC - històric)

Sector Públic
08/02/2023

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública contractació contractació pública economia

Distribucions

Informació Addicional

Font
Plataforma de serveis de contractació pública (Servei del Consorci AOC)
Responsable dades funcionals (RDF)
Consorci AOC
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
Conjunt de dades multiens
Data publicació
10/02/2017
Darrera actualització
08/02/2023
Freqüència actualització
7 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

Contractes, convenis i subvencions

City Anatomy
-