Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Tramitació electrònica Tramitació electrònica
L'Ajuntament us facilita tots els serveis per tal que pugueu gestionar i tramitar còmodament des de casa i amb totes les garanties legals.
Instància genèrica Instància genèrica
Presenteu una sol·licitud al vostre ajuntament.
Bústia de factures Bústia de factures

Si sou proveïdor de l'ens heu de presentar la vostra factura electrònicament.

Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.