Aprovació definitiva de l'Ordenança d'administració electrònica:

https://bop.diba.cat/temp/02_022012001962.pdf