No saps com pots comunicar-te amb aquest ens? Aquí trobaràs els diferents canals d'atenció ciutadana que tens al teu abast.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Així a partir del 1 de juny i per evitar la propagació del Coronavirus SARS-cov-2, com a mesura preventiva el registre presencial de l'Ajuntament de Tordera romandrà obert però només s'atendrà amb cita prèvia i sempre que el ciutadà acrediti que no disposa de mitjans per a poder-ho fer de forma telemàtica. El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

Per qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb el registre telefònicament al 93 764 37 17.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

L'Ajuntament de Tordera diposa d'una Oficina d'Atenció del Ciutadà (OAC), finestra única per a la recepció i tramitació presencial de les peticions dels ciutadans i ciutadanes a l'Ajuntament de Tordera.

L'OAC facilita la informació disponible sobre els tràmits amb l'administració municipal i sobre la població.

ON SOM?

L'Oficina d'Atenció al Ciutadà la podem trobar:

Plaça de l'Església, 2
08490 Tordera
Telèfon: 93 764 37 17
Fax: 93 764 38 53
oac@tordera.cat

 

QUIN HORARI?

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

 

SERVEIS I TASQUES que ofereix l'OAC

Informació general del municipi presencial i telefónica.

Informació general de tots els tràmits i gestions per millorar i agilitzar la relació dels ciutadans amb l'administració municipal.

Registre d'entrada i sortida de documents (segons estableix l'article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Juídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú).

Atenció presencial i telemàtica per la presentació de sol.licituds, escrits i comunicacions.

Gestió del padró municipal:

  • Inscripció d'altes al padró municipal d'habitants.
  • Modificacions per canvis de domicili i dades personals.
  • Renovacions inscripcions padronals estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent.
  • Expedició de volants i certificats de residència i convivència.
  • Expedició de certificats històrics.

Despatx de documentació de diferents departaments (Llicències, certificacions...).

Tramitar el certificat digital idCAT (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do)