La plantilla és el conjunt de persones que ocupen els llocs de treball d'un ens, que han estat dotats pel pressupost, i que, per tant, són susceptibles de ser ocupats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar els treballadors que ocupen un lloc de treball de l'ens durant aquest any.

0 Registres carregats

PLANTILLA D'EMPLEAS PÚBLICS (2022)

En el Ple de la coorporació del proper 30 de març del 2022, va aprovar el pressupost municipal pel exercici 2022, juntament amb la plantilla d'empleats públics (edicte d'aprovació definitiva).

PLANTILLA D'EMPLEATS PÚBLIC (2021)

En el Ple de la coorporació municipal del passat 25 de febrer del 2021 es va aprovar el pressupost municipal per l'exercici econòmic 2021, juntament amb el de l'Ens Autònom de Ràdio Tordera, i la plantilla de llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual així com les Bases d'Execució del mateix pressupost (edicte aprovació definitiva).