Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
  • Convocatòria per a la contitució d'una Borsa de trebal de conserge mitjançant concurs de mèrits (termini de presentació d'instàncies del 27 de juliol fins el 5 d'agost de 2020) - Termini obert -​​

Edicte d'aprovació de les bases reguladores

Instància

Bases reguladores

  • Convocatòria del procés selectiu d'una plaça de Tècnic/a d'Administració General, amb caràcter de funcionàri/ària interí/ina, vacant a la Plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Tordera, per substitució del seu titular, per concurs oposició, amb convocatòria simultània del procés de cobertura.  (termini de presentació d'instàncies fins el 6 d'agost de 2020)  - Termini obert -

Instància i mèrits

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

  • Convocatòria del procés de selecció per a la contractació temporal de joves en el marc del Projecte Brigada Jove 2020 (termini de presentació d'instàncies del 3 al 12 de juny fins a les 12 h- Termini tancat -

Llistat definitiu d'admesos i exclosos.

Llistat provisonal d'admesos i exclosos.

Bases reguladores.

  • Convocatòria del procés selectiu de 3 places d'agents de Policia Local mitjançant concurs-oposició, mobilitat horitzontal (termini de presentació d'instàncies del 28 de febrer fins al 18 de març - ampliació del termini fins el 30 de març ) - Nou termini després de l'estat d'alarma fins al 15 de juny - Termini tancat -

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Edicte d'aprovació al DOGC de la correcció d'errades a les bases reguladores

Instància i mèrits

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

Bases reguladores.

  • Convocatòria del procés selectiu de 9 places d'agents de Policia Local mitjançant concurs-oposició, torn lliure  (termini de presentació d'instàncies del 28 de febrer fins al 18 de març - ampliació del termini fins el 30 de març- Nou termini després de l'estat d'alarma fins al 15 de juny - Termini tancat -

Llista provisional d'admesos i exclosos

Edicte d'aprovació al DOGC de la correcció d'errades a les bases reguladores

Instància i mèrits

Edicte d'aprovació al DOGC de les bases reguladores

Bases reguladores.