Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Per mitjà del Portal del Registre públic de contractes, i des del seu cercador, podeu cercar els contractes menors del Ajuntament de Tordera, indicant en el camp àmbit: Entitats de l'Administració local,  en el camp Organismes d'adscripció: Ajuntament de Tordera, i en el camp Procediment: menor. O bé accedint al Perfil del Contractant en l'apartat de Publicacions agregades, que trobareu en aquest enllaç.