Un geoportal IDE (Infraestructura de Dades Espacials) té com a objectiu la integració a través d’Internet de les dades, metadades, serveis i informació geogràfica.

Des de la Diputació de Barcelona s'ha desenvolupat un projecte que facilita la implantació de geoportals IDE locals, és a dir, geoportals IDE dels Ajuntaments de la província de Barcelona.

La finalitat del geoportal IDE local es crear un punt d'entrada centralitzat per tal de facilitar l'accés i l'ús de la informació geogràfica d’un determinat ens local, per a totes les administracions públiques, per al sector privat i per a la ciutadania. Clica aquí.