A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

TAULER D'EDICTES I ANUNCIS (E-TAULER) També podeu consultar els edictes i anuncis històrics publicats per l'Ajuntament de Tordera fins a data 30 de juny en aquest enllaç.

 

PROCESSOS A INFORMACIÓ PÚBLICA (destacats)

  • ​​​Anunci d'exposició matrícula de quotes municipals del IAE (exercici 2020).​ Durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 20 de maig restarà exposat al públic en la seu electrònica de l'ORGT, la matrícula dels subjectes passiu en concepte de quota municipal del Impost sobre Activitats Econòmiques del any 2020 corresponent als municipis on la gestió censal ha estat delegada a la Diputació de Barcelona pel Ministeri d'Hisenda, com és el cas del municipi de Tordera.
  • Aprovació de la modificació del plànol de delimitació de la franja perimetral de prevenció d'incendis forestals del municipi de Tordera sector núcli urbà (plànol 1plànol 2plànol 3).