Voleu conèixer qui és el Delegat/da de Protecció de Dades del vostre ens, o les seves funcions ?
En aquest ítem podeu trobar tota la informació relativa a quins requisits ha de complir la persona designada com a Delegat/da de Protecció de Dades, les seves dades i el conjunt de funcions que ha de desenvolupar dins de l’organització.
Nom de l'ens
Ajuntament de Tordera
Unitat encarregada
Departament de Secretaria
Correu electrònic
dpd.ajtordera@diba.cat
Telèfon
934726500
Adreça postal
Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCALS Diputació de Barcelona Recinte Mundet Ed.Mitjons, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona
Observacions

El Delegat/da de Protecció de Dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l'ajuntament que s'encarrega de supervisar de manera independent l'aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. Essent les seves funcions principals:

  • Informar i assessorar al responsable o l'encarregat i als treballadors sobre les obligacions que imposa la normativa de protecció de dades.
  • Supervisar que es compleix la normativa de protecció de dades.
  • Assessorar respecte de l'avaluació d'impacte relatiu a la protecció de dades.
  • Cooperar amb les autoritats de control en matèria de protecció de dades
  • Actuar com a punt de contacte per a qüestions relatives al tractament de les dades personals.