Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

2021

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de Joventut.

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Torà i la Comissió Central de subministraments, en què s'estableixen les condicions de participació en el sistema central d'adquisisicons de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de Lleida, els ajunatments de Cardona, Castellfollit de Riubregós, la Molsosa, Llobera, Pinós, Riner i Torà i l’Associació de propietaris rebrot per a la prevenció d'incendis forestals mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica.  

Conveni d'encàrrec de gestió de diferents serveis d'assistència t+ecnica informàtica entre l'ens local "Ajuntament de Torà" i la Diputació de Lleida. 

Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torà per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

Aprovació de l’actualització de l’annex 1 del conveni de col·laboració per al finançament de diversos Serveis Comarcals

Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà en matèria d’assistència informàtica i l’annex/addenda corresponent

 

2020

Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra per a la realització d'accions d'experiència laboral, en el marc del programa treball i formació. 

Pròrroga de l’addenda del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i els ajuntaments de la comarca en matèria d’assistència tècnica, relativa al Servei d’Urbanisme. 

Conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Torà (Lleida) per al subministrament de cocumentació per a l'exercici del control intern a les entitats locals. 

Pròrroga del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Torà en matèria de diversoso serveis comarcals i la seva addenda. Addenda. 

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Torà en matèria de polítiques de joventut. 

Conveni de delegació de les competències de Gestió de Residus municipals entre l'Ajuntament de Torà i el Consell Comarcal de la Segarra. 

Conveni de col·laboració entre el Servi Català de Trànsit i l'Ajuntament de Torà sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes.