En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS QUE CONSTEN AL REGISTRE D’INTERESSOS I BÉNS DELS REGIDORS I REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE TEIÀ

 

Per a la seva publicitat en compliment de les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern)

Andreu Bosch i Rodoreda

Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Data Valor catastral o escripturat
Casa Teià 50% Hipoteca Compra 1997 122.965,00 €
             
Vehicle Data adquisicio        
Mercedes Viano 2.2 TDI 2004          
             
Dipòsits en compte corrent o estalvi
13.351,00 €    

 

Montse Riera Rojas

    Bens patrimonials
Tipus de be municipi coeficient propietat Tipus adquisició data Valor catastral o escripturat
habitatge Teià 100% Adjudicació 05/12/2014 150.000,00 €
habitatge l'estartit 100% Adjudicació 05/12/2014 72.170,00 €
garatge l'estartit 100% Adjudicació 05/12/2014 24.040,00 €
garatge El Masnou 100% Adjudicació 05/12/2014 6.236,00 €
           
vehicle data adquisicio      
Toyota yaris hibrid 2016        
           
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)     
33.084,00 €          
           
Dipòsits en compte corrent o estalvi     
100.927,81 €          

 

Yago Albert Seseña

    Bens patrimonials
Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Data Valor catastral o escripturat
Casa Teià 100%   Herència 2017 124.972,00 €
Casa Teià 50%   Herència 2017 157.996,00 €
             
Vehicle Data adquisicio        
Chrysler Voyager 2006          
Volkswagen Polo 2017          
             
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
65.000,00 €            
             
Dipòsits en compte corrent o estalvi
28.347,00 €

 

Erica Busto Navarro

Bens patrimonials

Dipòsits en compte corrent o estalvi
600,00 €

 

Raül Mínguez Nogués

Pendent de tramitar

Jordi Casanovas Garcia

Bens patrimonials
Vehicle Data adquisicio
Kia Sorento 2016

 

Jordi López Sánchez

    Bens patrimonials
Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Data Valor catastral o escripturat
Casa Teià 50%   Compra 2002 158.359,00 €
Aparcament Barcelona 50%   Compra 2007 7.164,00 €
             
Vehicle Data adquisicio        
bmw 120 2005          
Yamaha wr 125 x 2015          
             
Valors representatiu de la cessió a tercers de capitals propis
302.886,00 €            
             
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
12.810,00 €            
             
Dipòsits en compte corrent o estalvi
14.518,00 €  

Olga Parra Ordaz

    Bens patrimonials
Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Sata Valor catastral o escripturat
Residència Teià 50%   Compra 1989  142.580,00 €
             
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)            
24.000,00 €            
             
Dipòsits en compte corrent o estalvi            
34.000,00 €

 

Francesc Ribas Paris

    Bens patrimonials
Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Data Valor catastral o escripturat
Casa Teià 50% Hipoteca Compra 2006 106.831,00 €
Pis Teià 5% Hipoteca Compra 2012 54.422,00 €
Garatge Teià 5% Hipoteca Compra 2012 2.511,00 €
             
Vehicle Data adquisicio        
Citroen Elysee 2018          

 

Gemma Rosell Duran

 
Bens patrimonials
Tipus de be municipi coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició data Valor catastral o escripturat
residència Teià 100% hipoteca compra 1998                                   96.199,00 €
residència Teià 33%   donació 2005                                   87.457,00 €
 

Núria Andinyac Lladó

    Bens patrimonials
Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Data Valor catastral o escripturat
Casa Teià 100% Hipoteca Herència 2011 175.519,00 €
Terreny Teià 50%   Herència 2004 72.036,00 €
             
Dipòsits en compte corrent o estalvi            
10.000,00 €            
 
 

David Basi Limiñana

 
Bens patrimonials
Tipus de be Municipi Coeficient propietat Càrregues o gravàmens Tipus adquisició Data Valor catastral o escripturat
Residència Teià 50% Hipoteca Compra 2012 267.722,00 €
Residència Barcelona 100%   Herència 2013 211.205,00 €
Residència Lloret de Mar 100%   Compra 2000 47.768,00 €
Residència Blanes 100%   Herència 1992 12.205,00 €
Garatge Barcelona 100%   Herència 2013 9.838,00 €
Garatge Lloret de Mar 100%   Compra 2000 10.140,00 €
Garatge Blanes 100%   Herència 1992 9.443,00 €
Sòl agrícola Castelló d'Ampúries 50%   Herència 2013 400,00 €
             
Vehicle Data adquisicio        
Audi A1 2017          
Smart cabrio passion 2017          
Audi Q5 2016          
             
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
11.283,00 €            
             
Dipòsits en compte corrent o estalvi
7.732,00 €            
 
 

Joaquin Roca Agost

 
Bens patrimonials
Vehicle Data adquisicio
Yamaha xmax 300 2018
   
Dipòsits en compte corrent o estalvi
209.368,00 €