Coneix quina és la relació dels organismes que depenen o estan vinculats a aquesta entitat.

Conjunt de dades que mostra la relació dels organismes que depenen o estan vinculats amb aquesta entitat.

0 Registres carregats

MANCOMUNITATS

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE SERVEIS D’ALELLA, EL MASNOU I TEIA
Acord Ple: 21-11-2000
Constitució: 15-12-2000

CONSORCIS

CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
Acord del Ple de data 25/05/1984

CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Acord Ple 20/11/1991

CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL
Acord Ple: 06/03/1991
Constitució: 15-05-1992

CONSORCI LOCALRET
Acord de Ple de data 29/07/1997
Creació: Setembre 1997

CONSORCI DENOMINACIÓ D’ORIGEN D’ALELLA
Acord Ple: 24/03/2010

CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DEL MARESME
Acord d’adhesió: Ple de data 22/01/2004
Data formalització adhesió: 18/02/2004

Altres organismes amb participació de l’Ajuntament

 

AGRUPACIO DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE LA REGIO METROPOLITANA
Acord d’adhesió: Ple 3/10/2006

ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDENCIA
Acord d’adhesió: Ple 15/03/2012
Ratificació acord adhesió: Ple 1/07/2015