Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Resultat pressupostari 2018 - Indicador de despeses i ingressos durant el 2018

Romanent de Tresoreria 2018 - Indicador de l'estalvi de l'Ajuntament any 2018

Els indicadors de 2019 i 2020 pendents de liquidació de l'exercici per part de l'Ajuntament