Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Tarrés. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Tarrés.

Disposició de creació

  • Disposició de creació de la Seu electrònica i e-Tauler:
    Reglament de creació i funcionament de la Seu Electrònica i l'e-Tauler (BOP núm. 67, 7 d'abril de 2014).