Organització política

Esquerra Republicana de Catalunya
Candidatura d'Unitat Popular
En Comú Podem
Junts per Tarragona
Partit dels Socialistes de Catalunya
Partit Popular de Catalunya
Ciutadans
No adscrits