Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Modificació completa de l'ordenança reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local 27-10-2021 https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2021_208_8291