Òrgans de govern i funcions Disponible a: http://www.talamanca.cat

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

No hi ha òrgans de govern definits