Competències i funcions Disponible a: http://www.talamanca.cat

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.