Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
Usos globals sistemes generals i zones Usos_globals_sistemes_generals_i_zones.pdf
Sol urbà xarxa viària Sol_urba_xarxa_viaria-_alineacions_i_rasants.pdf
Sol urbà delimitació zonificació Sol_urba_delimitacio_zonificacio_sist_generals_i_locals.pdf
Estructura general i orgànica del territori Estructura_general_i_organica_del_territori.pdf
Modificació puntual NNSS Any 1998 Modificació puntual de les NNSS de Talamanca any 1998.pdf
Classificació del sol per sectors Classificacio_del_sol_sectors_de_planejament.pdf
Modificació puntual NNSS Tanques Modificacio puntual de les NNSS Tanques Talamanca.pdf
Modificació puntual NNSS Article 43 Modificació puntual de les NNSS Article 43 Talamanca.pdf
Modificació puntual NNSS Article 42 Modificació puntual de les NNSS Article 42 Talamanca.pdf
Normes subsidiàries Normes subsidiàries