Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Informació Licitació 01/2019

Contractació del Servei integral de difusió del canal de televisió local del Consorci TACOALT dins el canal múltiple de televisió digital terrestre local número 54, referència TL02T, amb denominació "TARRAGONA"


Informació en PDF

Informació Licitació 11/2018

Subministrament i instal·lació de l'equipament tècnic per la renovació i la migració cap a HD dels sistemes de producció i realització de notícies i programes, del sistema de realització i del sistema de continuïtat de TAC12 televisió


Informació en PDF