Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, contractes menors, òrgans i convenis de col·laboració
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Catàleg de serveis i tràmits
Oferta de serveis i tràmits posats a disposició de la ciutadania
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
No trobeu la informació?
Exerciu el vostre dret d'accés a la informació pública

Proposta de Contracte-Programa entre el Consorci Tacoalt i l'Entitat Gestora Tacdotze. Informació Pública

El Consell Plenari del passat 28 de juliol va aprovar inicialment la proposta de Contracte Programa entre el Consorci i l'Entitat gestora Tacdotze per al període 2020-2023

  1. Anunci BOP Exposició contracte programa
  2. Contracte programa Proposta web
  3. Annex Contracte Programa 2020-2023
Queixes i suggeriments
Has vist quelcom que no t'agrada o potser tens alguna bona idea? T'escoltem.
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consorci.