Podràs trobar-hi la informació sobre les resolucions en les què es determina l'accés parcial o denegació de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP), per concurrència d'algun dels límits legalment previstos.

Consulteu aquí els llistats de les respostes donades a les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Susqueda:

 

2022

Llistat de sol·licituds rebudes durant l'any 2022 (en format excel).

Llistat de sol·licituds rebudes durant l'any 2022 (en format pdf).

 

2021

Durant l'any 2021 l'Ajuntament de Susqueda no ha rebut cap sol·licitud d'accés a la informació pública.

 

Consulteu aquí les memòries de l'activitat de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública i el balanç sobre la situació del dret d'accés a la informació pública a Catalunya.