Convocatòries de personal Disponible a: Vols treballar amb nosaltres - www.sumaracciosocial.cat

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE PERSONES DE SUMAR, S.L., APROVADES PEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE 27.07.2016: POLÍTICA DE SELECCIÓ I INCORPORACIÓ I POLÍTICA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT.