El Compte general és l'expedient que reflecteix la situació econòmica, patrimonial i financera de l'ens. Aquí pots consultar-ne tota la informació.

Any Data d'aprovació Data de registre a la Sindicatura Enllaç Documents Més informació
Informació del Compte General http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=082037000&l=ca_ES Clicant a l'enllaç sereu redirigits a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya on trobareu la informació dels Comptes Generals tramitats.
Informe 21/2021 de la Sindicatura de Comptes relatiu al Compte General de les corporacions locals de l'exercici 2019.