Quines conseqüències té per al medi ambient l'execució d'un projecte? I quines en són les mesures correctores? Aquí trobaràs els estudis relatius a elements mediambientals que s'hagin redactats per a aquest ens.

Títol Descripció Documents Prioritat
Estudi d’impacte i integració paisatgística per a la instal•lació d’una canalització de gas natural per donar servei a la Urbanització Castellar d’Índies EIIP-instal·lació gas Castellar d'Indies.pdf
Estudi d’impacte i integració paisatgística per a la instal•lació d’una canalització de gas natural per donar servei a la Urbanització Can Palau EIIP-instal·lació gas Can Palau.pdf
Pla especial per a la implantació d’una activitat de turisme rural i hípica a la finca de “Can Matas” PEU Can Matas.pdf
Estudi d’impacte i integració paisatgística Del Pla Especial Urbanístic Ca l’Aulet Ca l'Aulet.pdf