Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Consulta el calendari fiscal del present exercici https://orgt.diba.cat/ca/Informacio/calendari/calendari?idTramit=1a415f4d-ba66-4b34-8a4c-670da64dd197
Consulta les ordenances fiscals del present exercici https://orgt.diba.cat/es/Home/selecciomunicipi?areaToReturn=Informacio&viewToReturn=ordenances&controllerToReturn=Ordenances&concepteTramit=NO&codiError=WEB00011¶metre=VT