Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Nom de la campanya Mitjà de comunicació Concepte Cost Àmbit Prioritat
Implantació de la recollida porta a porta Fulletons, imans, bustiatge i cartelleria Educació mediambientai i edició de materials 50369.8 Medi ambient 1

En l'any 2020 l'Ajuntament de Sils tenia establert un conveni amb el Punt Diari.

Publicitat 1r semestre 2020    494,96€

Subscripció 1r semestre 2020 1.293,97€

Publicitat 2n semestre 2020   494,96€

Subscripció 2n semestre 2020 1.293,97€

 

Actualment està en procés de licitació la contractació de serveis de comunicació, gestió xarxes socials, relació amb els mitjans de comunicació, premsa, televisió i distribució