Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
SELECCIÓ PERSONAL LABORAL FIX PER DA 6 LLEI 20/2021 2 30-12-2022 30-01-2023 EXP 105/2021 CONSURS. LLEI 21/2021 LABORAL FIX

S'ha publicat al BOPLL número 249 de data 30 de desembre de 2022 anunci aprovació bases que han de regir la convocatòria excepcional del procès d'estabilització del personal laboral d el'ajuntament de Sidamon.

S'ha publicat igualment al DOGC número 8823c de data 30/12/2022 anunci  aprovació bases que han de regir la convocatòria excepcional del procès d'estabilització del personal laboral d el'ajuntament de Sidamon.