Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Jordi Dies Monclús

Lloc de naixement Tarragona

Data de naixement 08-03-1976

Càrrec Gerent

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic jdies@tarragona.cat

Trajectòria professional

  • ASSESSORIA ANDREU & ESPADA S.L. | Fins Gener 2004

Assessoria fiscal, comptable, laboral i mercantil.

  • GRUP INVERSIONES INMOBILIARIAS PROMOBUILDING S.L.  | Febrer 2004 - Abril 2008

Promotora i empresa de serveis immobiliaris. Director del Departament de Management i Arquitectura i membre del consell directiu.

  • SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES S.A. DE TARRAGONA (SMHAUSA) | Abril 2008 - Actualitat.

Gerent | Març 2009 - Actualitat 

  • EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC S.A. DE TARRAGONA (EMDET) | Octubre 2013 - Actualitat

Gerent.

  • AGRUPACIÓ EMPRESES MUNICIPALS DE TARRAGONA AIE. (AEMT, AIE) | Febrer 2014 - Actualitat

Gerent.

  • Red de Empresas Locales de Interés General. (ELIGE) | Octubre 2014 - Actualitat

Vocal a la Junta Directiva.

  • EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS DE TARRAGONA S.A. (EMT) | Novembre 2020 - Juliol 2021

Gerent.

  • EMPRESA MUNICIPAL D’APARCAMENTS DE TARRAGONA S.A. (AMT) | Novembre 2020 - Juliol 2021

 Gerent. 

 

Telèfon: 977 244 056

Nomenament: el Consell d'Administració, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de febrer de 2009, va acordar proposar a la Junta General designar el senyor Jordi Dies Monclús per ocupar el càrrec de gerent de la societat. Posteriorment, en sessió extraordinària de la junta general de l'empresa Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, SA, que tingué lloc el dia 25 de febrer de 2009 es nomenà gerent a Jordi Dies Monclús.

Indemnitzacions i dietes:

 

2021

 

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

 

Indemnitzacions

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 

Dietes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 


Indemnització prevista en deixar el càrrec: Segons el que estableix el "Real Decreto 1382/1985" 0 euros

Tipus Càrrec directiu

Retribució anual bruta 79512.9

Activitats i béns 2021 Declaració de béns patrimonials