Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Processos de selecció 2023

  1. Procés de selecció d'arquitecte tècnic

 

Data de

publicació

Descripció
12/09/2023 Anunci procés de sel·lecció Arquitecte Tècnic
12/09/2023 Bases procés de sel·lecció Arquitecte Tècnic
15/09/2023 Composició tribunal

 

 

Processos de selecció 2022

  1. Procés de selecció de cap d'administració
Data de publicació Descripció
24/10/2022 Anunci bases i convocatòria del procés de selecció de Cap d'Administració
24/10/2022 Bases per a la selecció del lloc de treball de Cap d'Administració a l'empresa Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes, S.A.
22/11/2022 Composició del tribunal
22/11/2022 Anunci llista provisional de persones admeses i excloses
05/12/2022 Anunci llista definitiva de persones admeses i escloses
05/12/2022 Convocatòria prova de coneixements de llengua catalana
19/12/2022 Resultats de la prova de coneixements de la llengua catalana
30/01/2023 Convocatòria segon exercici  
27/02/2023 Relació d'aspirants que han superat el segon exercici i convocatòria entrevista
10/03/2023 Valoració proves selectives
17/03/2023

Valoració fase concurs

Model relació de mèrits

18/04/2023 Valoració fase concurs i resultat final
18/05/2023 Valoració definitiva fase concurs i resultat final

 

Poden trobar tota la informació relativa a convocatòries de personal anteriors a 2022 aquí.