Si l'administració té contractes signats amb alguna empresa concessionària, aquí hi pots trobar la relació de llocs de treball d'aquestes empreses que depenen de l'ens.

B43717339 SERVEIS ARENSIS

Grup professional Grup IV

Règim de dedicació El servei de neteja de les oficines es durà a terme de dilluns a divendres, excepte festius del calendari oficial, en la franja compresa entre les 8:00 i les 11:00 h. El servei de neteja de les parts comuns del edificis serà de dilluns a divendres, excepte festius del calendari oficial, en la franja compresa entre les 6:00 h i les 19:00 h

Tasques Escombrar, passar mopa i fregar - Buidar papereres i reposar bosses - Eliminar residus, taques… - Retirar la pols - Netejar vidres - Netejar sanitaris - Netejar mobiliari i diferents elements decoratius - Qualsevol tasca que es pugui incloure dins la neteja diària de les diverses instal·lacions de SMHAUSA o de les activitats que en elles s’hi duguin a terme.

Denominació del lloc Netejador/a

Retribucions anuals Segons conveni de neteja d'edificis i locals de Catalunya

B43397686 Marítima Serveis, S.L.

Grup professional Grup IV

Règim de dedicació Parcial

Tasques Les principals tasques que s’hi inclouen són: Escombrar, passar mopa i fregar. Buidar papereres i reposar bosses. Eliminar residus, taques… Retirar la pols. Netejar vidres. Netejar sanitaris. Netejar mobiliari i diferents elements decoratius. Qualsevol tasca que es pugui incloure dins la neteja diària de les diverses instal·lacions de SMHAUSA o de les activitats que en elles s’hi duguin a terme.

Denominació del lloc Netejador/a

Retribucions anuals Segons conveni de neteja d'edificis i locals de Catalunya