Normativa d'urbanisme Disponible a: Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya

Normativa d'urbanisme Disponible a: Generalitat de Catalunya (MUC)

Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
APROVACIÓ INICIAL PLA ESPECIAL EXPLOTACIÓ PEDRERA EN SNU 23-04-2020 Annexes Pla Especial
Memòria i normes
Plànols Pla Especial
S'exposa al públic el Pla Especial Urbanístic per explotació d'una pedrera en sòl no urbanitzable aprovat inicialment per decret d'alcaldia de data 23 d'abril de 2020.