A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Per consultar el tauler d'edictes i anuncis cliqueu el següent link: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=2520430008