Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

ISAAC RAMIÓ LAFUENTE

Regidor

PAS-AMUNT

  • Càrrec electe
  • Membre d'equip de govern
  • Ajuntament de Sarrià de Ter
Àngel Antequera López

Càrrec Coordinador de les àrees de govern at Ajuntament de Sarrià de Ter

Partit polític Esquera Republicana de Catalunya

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives No

Correu electrònic aantequera@sarriadeter.cat

Tipus Càrrec directiu/eventual