Consulta a quins valors, principis i normes de conducta han d'atenir-se els alts càrrecs de l'ens, i quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d’acord amb les quals ha d'actuar tot personal.

L'objectiu principal de l'aprovació d'un codi ètic i de bon govern és establir els principis ètics i de bon govern que han de servir com a guia per l'actuació dels alts càrrecs dels ens locals, així com les normes de conducta que se'n deriven. El document es basa en compromisos generals relacionats amb els conflictes d'interessos i de relació amb la ciutadania.

Amb aquesta voluntat l'ajuntament de Sant Vicenç de Torelló té aprovat el seu codi ètic i de bon govern, agafant de model la proposta elaborada en el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya (XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), les quatre Diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya. 

El codi es va aprovar en sessió plenària de 23 de febrer de 2022. 

Consulta el Codi ètic i de Bon Govern aprovar així com el certificat d'aprovació pel Ple Municipal: