Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança tipus d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública 22-09-2022 https://cido.diba.cat/normativa_local/386662/model-dordenanca-tipus-dintervencio-municipal-ambiental-de-seguretat-i-de-salut-publica-diputacio-de-barcelona-secretaria-general