Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

GEORGINA MERCADAL VIÑALS

Alcaldessa Presidenta

Sumem - AM

  • Càrrec electe
  • Alcalde/ssa
  • Membre d'equip de govern
  • Ple de la Corporació
  • Governació, Hisenda, Comunicació, Transperència, Participació Ciutadana, Cultura

Lloc de naixement: Sant Salvador de Guardiola

Data de naixement: 03 de març 1991

Retribució anual bruta: Dedicació del 100%: 33.763,30€

Sóc la Georgina Mercadal Viñals, nascuda a Sant Salvador de Guardiola el 3 de març de 1991, advocada de professió i graduada en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Màster en Advocacia per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment cursant el grau en Gestió i Administració Pública a la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment exerceixo com a Alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, pel grup municipal Sumem-AM, on hi tinc una dedicació exclusiva per al càrrec que exerceixo. 

La meva passió és la cultura, especialment la dansa i les arrels tradicionals catalanes, la literatura i viatjar. Destacaria la meva gran dedicació, implicació i esforç cap al poble que m'ha vist néixer i créixer: Sant Salvador de Guardiola.En els últims anys he participat activament en els Pastorets de Guardiola i la Colla de caramelles dels Quintos de Guardiola, on col·laboro, juntament amb el meu pare en la direcció de les danses tradicionals. També he participat a la Comissió de Festa Major i altres actes i activitats del poble i municipi.