Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.

No s'ha tramitat ni aprovat cap norma en matèria d’urbanisme (ordenances municipals d’usos, d’obres, …).