Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Al Registre públic de contractes es poden consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Per a la recerca dels contractes de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, cal indicar a "Àmbit" = "Entitats de l'Administració Local" i a "Organismes d'adscripció" = "Ajuntament de Sant Quintí de Mediona".