A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
02-10-2018 Anuncio de notificación de 28 de septiembre de 2018 en procedimiento: Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes Enllaç edicte 25-10-2018 X2018000329 -x2018000412 No
02-10-2018 Edicte de delegacions de les funcions de l'Alcaldia Delegacions de les funcions de l'Alcaldia Enllaç edicte 03-12-2018 X2018000163 No
27-09-2018 Convocatòria Ple ordinari núm. 11/2018 de 3 d'octubre de 2018 Convocatòria Ple ordinari núm. 11/2018 de 3 d'octubre de 2018 Enllaç edicte 04-10-2018 x2018000463 No
21-09-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 24 de setembre de 2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 24 de setembre de 2018 Enllaç edicte 25-09-2018 x2018000447 No
10-09-2018 Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 03/2018 D'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 03/2018 Enllaç edicte 16-11-2018 X2018000334 No
17-09-2018 Edicte sorteig Tribunal del Jurat Sorteig Tribunal del Jurat Enllaç edicte 26-09-2018 X2018000444 No
19-09-2018 Edicte de correcció d'un error material Correcció d'un error material Enllaç edicte 22-10-2018 Exp. X2018000328 No
24-08-2018 Informació pública d'un decret d'Alcaldia de nomenament d'Alcadessa accidental Nomenament d'Alcadessa accidental Enllaç edicte No
07-08-2018 Edicte d'informació pública d'un projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques d'autoconsum en sòl no urbanitzable Projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques d'autoconsum en sòl no urbanitzable Enllaç edicte 06-09-2018 x2018000359 No
06-08-2018 Edicte d'aprovació d'un pla econòmic finacer Aprovació d'un pla econòmic finacer Enllaç edicte 08-10-2018 X2018000328 No
06-08-2018 Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018 Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018 Enllaç edicte 29-08-2018 X2018000334 No
25-07-2018 Edicto incoación de oficio del expediente para dar de baja el Padrón Municipal de Habitantes Incoación de oficio del expediente para dar de baja el Padrón Municipal de Habitantes Enllaç edicte 17-08-2018 No
23-07-2018 Edicte d'aprovació del Padró Fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2018 Padró FIscal de l'Impost sobre activitats econòmiques 2018 Enllaç edicte 24-08-2018 No
23-07-2018 Edicte d'informació pública d'adhesió a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens de menys de 20.000 habitants Adhesió a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens de menys de 20.000 habitants Enllaç edicte 24-09-2018 x201800003 No
20-07-2018 Convocatòria Ple extraordinari num 9 2018, de 25 de juliol de 2018 Convocatòria Ple extraordinari num 9 2018,  de 25  de juliol de 2018 Enllaç edicte 26-07-2018 No
20-07-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm 8 2018, de 23 de juliol de 2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 23 de juliol de 2018 Enllaç edicte 24-07-2018 X2018000337 No
11-07-2018 Edicte d'informació pública del projecte de reforma d'un habitatgeen sòl no urbanitzable Informació pública del projecte de reforma d'un habitatge en SNU Enllaç edicte 09-08-2018 x2018000140 No
05-07-2018 Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 2/2018 Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 2/2018 Enllaç edicte 06-09-2018 Exp. X2018000183 No
22-06-2018 Convocatòria Ple Ordinari núm 7 2018 Convocatòria Ple Ordinari núm 7 2018 el dia 27 de juny de 2018 Enllaç edicte 28-06-2018 No
21-06-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm. 6/2018 de 21 de juny de 2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm. 6/2018 de 21 de juny de 2018 Enllaç edicte 22-06-2018 X2018000267 No
20-06-2018 Edicte de convocatòria de la Junta General constitutiva de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Baix Fluvià Convocatòria de la Junta General constitutiva de la Comunitat d'Aigües del Baix Fluvià Enllaç edicte 27-07-2018 x2018000265 No
14-06-2018 Convocatòria Junta de Govern Locar extraordinària i urgent. Sessió num 7/2018 de 15 de juny de 2018 Enllaç edicte 18-06-2018 No