A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Data publicació efectiva Títol Descripció Enllaç edicte Paraules clau Data retirada efectiva Número expedient Extern Codi ens origen Nom ens origen
04-01-2022 Aprovació definitiva Pressupost 2022  Aprovació definitiva Pressupost 2022 Enllaç edicte X2021000903 No
24-12-2021 Aprovació Definitiva de la modificació d'Ordenances Fiscals Exercici 2022 Aprovació Definitiva de la modificació d'Ordenances Fiscals Exercici 2022 Enllaç edicte X2021000904 No
23-12-2021 Convocatòria Sessió Ordinària Telemàtica de Ple de l’Ajuntament - 29 de desembre 2021 Convocatòria Sessió Ordinària Telemàtica de Ple de l’Ajuntament - 29 de desembre 2021 Enllaç edicte X2021001141 No
23-12-2021 Aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021 Aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021 Enllaç edicte X2021000863 No
03-12-2021 Nova ubicació del tauler d'anuncis i edictes: eTauler https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1717880001
Enllaç edicte No
26-11-2021 Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2021 Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2021 Enllaç edicte X2020000845 No
26-11-2021 Aprovació inicial de modificació de crèdit 6/2021 Aprovació inicial de modificació de crèdit 6/2021 Enllaç edicte X2020000863 No
22-11-2021 Convocatòria Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament - 23 novembre 2021 Convocatòria Sessió Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament - 23 novembre 2021 Enllaç edicte X2021001030 No
12-11-2021 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2020 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2020 Enllaç edicte X2021000576 No
05-11-2021 Convocatòria Comissió Especial de Comptes 2020 Convocatòria Comissió Especial de Comptes 2020 Enllaç edicte X2021001065 No
26-10-2021 Edicte aprovació provisional modificació ordenances fiscals exercici 2022

Edicte aprovació provisional modificació ordenances fiscals exercici 2022

Enllaç edicte X2021000904 No
15-10-2021 Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari Urgent 20-10-2021 Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari Urgent 20-10-2021 Enllaç edicte X2021000917 No
14-10-2021 Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 4 i 5/2021 del pressupost municipal Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 4 i 5/2021 del pressupost municipal Enllaç edicte X2021000595 - X2021000646 No
14-10-2021 Anunci Caducitat de l’expedient de la RLT de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador Anunci Caducitat de l’expedient de la RLT de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador Enllaç edicte X2019000596 No
17-09-2021 Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament telemàtic, el 22 de setembre de 2021 Convocatòria de Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament telemàtic, el 22 de setembre de 2021 Enllaç edicte X2021000900 No
31-08-2021 Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari Telemàtic Ple 2-9-2021 Decret de Convocatòria de Ple Extraordinari Telemàtic Ple 2-9-2021 Enllaç edicte No
27-08-2021 DECRET NOMENAMENT ALCALDE ACCTAL. DEL 27 AL 30 D’AGOST DE 2021 DECRET NOMENAMENT ALCALDE ACCTAL. DEL 27 AL 30 D’AGOST DE 2021 Enllaç edicte X2021000884 No
24-08-2021 Aprovació inicial de les modificacions de crèdit 4 i 5/2021 Aprovació inicial de les modificacions de crèdit 4 i 5/2021 Enllaç edicte 17-09-2021 X2021000595 i X2021000696 No
09-07-2021 Nomenament alcalde accidental Nomenament alcalde accidental Enllaç edicte X2020000080 No
02-07-2021 Decret Alcaldia Funcions Matrimoni Civil Decret Alcaldia Funcions Matrimoni Civil Enllaç edicte X2019000354 No
23-06-2021 Decret de Convocatòria de Ple Ordinari Telemàtic Ple 30-6-2021 Decret de Convocatòria de Ple Ordinari Telemàtic Ple 30-6-2021 Enllaç edicte x2021000391 No
11-06-2021 Decret adjudicació contracte salvament platges Decret adjudicació contracte salvament platges Enllaç edicte X2021000125 No
11-06-2021 Decret exclusió, admissió a licitació i requeriment documentació s.socorrisme platges 2021 Decret exclusió, admissió a licitació i requeriment documentació s.socorrisme platges 2021 Enllaç edicte X2021000125 No
12-06-2021 Decret Alcaldia Funcions Matrimoni Civil Decret Alcaldia Funcions Matrimoni Civil Enllaç edicte X2019000354 No
11-05-2021 Convocatòria per la delimitació de les línies de terme entre els municipis de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries. Convocatòria per la delimitació de les línies de terme entre els municipis de Sant Pere Pescador i Castelló d’Empúries. Enllaç edicte X2021000274 No
24-01-2020 Anunci de delegació d’atribucions genèriques de direcció i gestió Anunci de delegació d’atribucions genèriques de direcció i gestió Enllaç edicte 05-05-2021 X2019000360 No
03-05-2021 Edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de renovació i millora de l'enllumenat públic de Sant Pere Pescador Edicte sobre aprovació definitiva del Projecte de renovació i millora de l'enllumenat públic de Sant Pere Pescador Enllaç edicte X2021000167 No
28-04-2021 Aprovació definitiva del projecte executiu de millora de l´enllumenat públic exterior Aprovació definitiva del projecte executiu de millora de l´enllumenat públic exterior Enllaç edicte X2021000167 No
06-04-2021 Sessió telemàtica Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament pel 8 d´abril de 2021 Sessió telemàtica Extraordinària-Urgent de Ple de l’Ajuntament pel 8 d´abril de 2021 Enllaç edicte X2021000295 No
23-03-2021 Convocatòria de mesa negociadora treballadors Convocatòria de mesa negociadora treballadors Enllaç edicte X2021000283 No
19-03-2021 Decret de Convocatòria de Ple Ordinari Telemàtic Ple 24-3-2021 Decret de Convocatòria de Ple Ordinari Telemàtic Ple 24-3-2021 Enllaç edicte X2021000270 No
16-03-2021 Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici 2021 Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics per a l’exercici 2021 Enllaç edicte X2020000823 No
08-03-2021 Exposició pública aprovació inicial projecte reforma enllumenat Exposició pública aprovació inicial projecte reforma enllumenat Enllaç edicte X2021000167 No
05-03-2021 Edicte d´aprovació de pressupost general i plantilla de personal Edicte d´aprovació de pressupost general i plantilla de personal Enllaç edicte X2020000894 No
25-02-2021 Decret de Convocatòria Extraordinària-Urgent telemàtica Ple 26-2-2021 Decret de Convocatòria Extraordinària-Urgent telemàtica Ple 26-2-2021 Enllaç edicte X2021000166 No
08-01-2021 Pressupost General de Comptes 2021 Pressupost General de Comptes 2021 Enllaç edicte No
08-01-2021 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2019 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2019 Enllaç edicte No
05-01-2021 Nomenament d’alcalde accidental nomenament d’alcalde accidental Enllaç edicte x2020000080 No
28-12-2020 Convocatòria Ple extraordinari 30/12/2020 Convocatòria Ple extraordinari 30/12/2020 Enllaç edicte X2020000914 No
28-12-2020 Sessió ordinària de le Comissió Especial de Comptes 30/12/2020 Sessió ordinària de le Comissió Especial de Comptes 30/12/2020 Enllaç edicte X2020000910 No
23-12-2020 Llista de meses electorals eleccions 14/2/2021 Llista de meses electorals eleccions 14/2/2021 Enllaç edicte No
21-12-2020 Convocatòria de ple ordinari 23 desembre Convocatòria de ple ordinari 23 desembre  Enllaç edicte X2020000896 No
07-12-2020 Decret aprovació prèvia llicència nova planta de GLP (Pol.1 Parc.483) Decret aprovació prèvia llicència nova planta de GLP (Pol.1 Parc.483) Enllaç edicte X2020000212 No
10-11-2020 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2020 Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2020 Enllaç edicte X2020000702 No
11-11-2020 Convocatòria de ple extraordinari i urgent. 13-11-2020 Convocatòria de ple extraordinari i urgent. 13-11-2020 Enllaç edicte X2020000816 No
28-10-2020 Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de Ple Convocatòria de sessió extraordinària i urgent de Ple Enllaç edicte X2020000682 No
13-10-2020 Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits per al pressupost 2020 Edicte aprovació definitiva modificació de crèdits per al pressupost 2020 Enllaç edicte 8/2020 No
03-09-2020 Ple extraordinari 4/9/2020 Ple extraordinari 4/9/2020 Enllaç edicte X2020000610 i X2020000616 No
27-08-2020 Decret nomenament alcalde accidental Decret nomenament alcalde accidental Enllaç edicte X2020000080 No
26-08-2020 Decret de mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de CoVid-19 Decret de mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de CoVid-19 Enllaç edicte X2016000285 - X2016000285 No
21-08-2020 Aprovació inicial de modificació de crèdit 8/2020 (EXP. X2020000518) Aprovació inicial de modificació de crèdit 8/2020 (EXP. X2020000518) Enllaç edicte X2020000518 No
21-08-2020 Anunci d’adhesió a l’Ordenança General de la Diputació de Girona d’atorgament de subvencions Anunci d’adhesió a l’Ordenança General de la Diputació de Girona d’atorgament de subvencions  Enllaç edicte No
21-08-2020 Modificació d’Ordenances Fiscals Modificació d’Ordenances Fiscals Enllaç edicte No
07-08-2020 Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (08-08-2020) Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (08-08-2020) Enllaç edicte X2020000003 - 1238-000002-2020 No
05-08-2020 Decret de convocatòria de Ple 6-8-2020 Decret de convocatòria de Ple 6-8-2020  Enllaç edicte x2020000399 No
14-07-2020 Edicte d´aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits

Edicte d´aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits.

Enllaç edicte X2020000178 - X2020000279 - X2020000392 - X2020000396 No
13-05-2020 Sol·licitud per abocar aigües depurades Sol·licitud per abocar aigües depurades  Enllaç edicte No
21-04-2020 BAN - Instruccions sobre la gestió de residus en llars amb positius BAN - Instruccions sobre la gestió de residus en llars amb positius Enllaç edicte No
25-03-2020 Decret suspensió Ple 25-03-2020 Decret suspensió Ple 25-03-2020 Enllaç edicte No
20-03-2020 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2018 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2018 Enllaç edicte No
13-03-2020 Ban sobre mesures per Coronavirus Ban sobre mesures per Coronavirus Enllaç edicte No
02-03-2020 Resultats de les proves de selectives personal rellevista Resultats de les proves de selectives personal rellevista
Enllaç edicte X20190000441 No
27-02-2020 Notificació e-Tauler de convocatòria rellevista Exp:X20190000441 Notificació e-Tauler de convocatòria rellevista Exp:X20190000441 Enllaç edicte X20190000441 No
21-02-2020 Aprovació de l´Organigrama i la Relació de llocs de treball de l´Ajuntament de Sant Pere Pescador Aprovació de l´Organigrama i la Relació de llocs de treball de l´Ajuntament de Sant Pere Pescador Enllaç edicte X20190000344 No
18-02-2020 Modificació de la Plantilla de personal exercici 2020 Modificació de la Plantilla de personal exercici 2020 Enllaç edicte X2020000086 No
14-02-2020 Selecció de Personal: Tècnic/a d’Administració General (TAG-A1), L 003 Selecció de Personal: Tècnic/a d’Administració General (TAG-A1), L 003 Enllaç edicte X2020000055 No
10-02-2020 Decret de convocatòria Ple extraordinari 12 de febrer 2020 Decret de convocatòria Ple extraordinari 12 de febrer 2020 Enllaç edicte X2020000085 No
05-02-2020 Aprovació provisional admesos procés selectiu Aprovació provisional admesos procés selectiu Enllaç edicte X2019000441 No
07-02-2020 Convocatòria aprovació compte general 2018 Convocatòria aprovació compte general 2018  Enllaç edicte X2020000078 No
28-01-2020 Edicte Informació pública nou centre de mesura i connexió a la xarxa elèctrica existent del Càmping Aquarius de Sant Pere Pescador Edicte Informació pública nou centre de mesura i connexió a la xarxa elèctrica existent del Càmping Aquarius de Sant Pere Pescador Enllaç edicte X2019000547 No
31-07-2019 Anunci de nomenament de tinents d´alcalde Anunci de nomenament de tinents d´alcalde Enllaç edicte X2019000308 i X2019000360 No
31-12-2019 Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2020 Edicte sobre l’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2020 Enllaç edicte X2019000542 No
31-12-2019 Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019  Edicte d´aprovació definitiva de l´expedient de modificació de crèdit núm. 3/2019 Enllaç edicte X2019000598 No
30-12-2019 Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal Edicte d’aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal - (30-12-2019) Enllaç edicte x2019000613 No
20-12-2019 ANUNCI relatiu a la publicació de les bases que han de regir un procediment de selecció de personal ANUNCI relatiu a la publicació de les bases que han de regir un procediment de selecció de personal Enllaç edicte X2019000441 No
20-12-2019 Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per jubilació parcial d’un empleat de l’Ajuntament Anunci d’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per jubilació parcial d’un empleat de l’Ajuntament Enllaç edicte X2019000441 No
19-12-2019 Decret convocatòria Ple municipal 23 de desembre de 2019 Decret convocatòria Ple municipal 23 de desembre de 2019 Enllaç edicte X2019000624 No
03-12-2019 Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit Enllaç edicte X20190000598 No
27-11-2019 Decret convocatòria Ple municipal 28 de novembre de 2019 - 27-11-2019 Decret convocatòria Ple municipal 28 de novembre de 2019 - 27-11-2019. Enllaç edicte X20190000553 No
29-11-2019 Edicte matrimoni 21102019 - 29-11-2019 Edicte matrimoni 21102019 - 29-11-2019  Enllaç edicte X20190000553 No
22-11-2019 Edicte casament - 22-11-2019 Edicte casament - 22-11-2019 Enllaç edicte No
14-11-2019 Edicte d’informació pública de sol·licitud de llicència d’obres i activitat d’ús provisional en el S.U.S-7 Edicte d’informació pública de sol·licitud de llicència d’obres i activitat d’ús provisional en el S.U.S-7  Enllaç edicte X20190000288 No
13-11-2019 Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals
Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’ordenances fiscals
Enllaç edicte No
08-11-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari i Urgent: Ordenances Fiscals 11-11-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari i Urgent: Ordenances Fiscals 11-11-2019 Enllaç edicte X2019000538 No
04-11-2019 Edicte capacitat matrimonial Blanes Enllaç edicte No
23-10-2019 Anunci d’aprovació de diferents acords relatius al personal de la corporació Enllaç edicte No
22-10-2019 Convocatòria ple elecció membres meses electorals 10112019 Enllaç edicte No
22-10-2019 Edicte d’informació pública del compte general de l’exercici 2018 Enllaç edicte No
22-10-2019 Edicte d’informació pública d’instal·lació solar de plaques fotovoltaiques d’autoconsum en sòl no urbanitzable Enllaç edicte No
16-10-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari: Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem Enllaç edicte No
11-10-2019 Edicte de convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau substitut Enllaç edicte 2722-000001-2019 X2019000438 No
16-09-2019 Acord d’incoació d’expedient de caducitat de l’autorització d’abocament a mar atorgada a base viva, sl ( 16-09-2019 ) Acord d’incoació d’expedient de caducitat de l’autorització d’abocament a mar atorgada a base viva, sl ( 16-09-2019 ) Enllaç edicte AA2019000269 No
20-09-2019 Convocatòria de Ple Ordinari d´Ajuntament 20/9/2019 Convocatòria de Ple Ordinari d´Ajuntament 20/9/2019 Enllaç edicte X2019000433 No
30-08-2019 Decret delegació de funcions matrimoni civil (30-08-2019) Decret delegació de funcions matrimoni civil (30-08-2019) Enllaç edicte X2019000354 No
08-08-2019 Edicte de nomenament d´alcalde accidental ( 8-8-2019 ) Edicte de nomenament d´alcalde accidental ( 8-8-2019 ) Enllaç edicte X2019000360 No
22-07-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari d´Ajuntament d´Organització Cartipàs 2019-2023 - 24-07-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari d´Ajuntament d´Organització Cartipàs 2019-2023 - 24-07-2019 Enllaç edicte X2019000405 No
11-07-2019 Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (12-7-2019) Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (12-7-2019) Enllaç edicte x201900354 No
05-07-2019 Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (5-7-2019) Decret de delegació de funcions en matèria de matrimoni civil (5-7-2019) Enllaç edicte X2019000354 No
01-07-2019 Edicte de nomenament d´alcalde accidental ( 1-7-2019 ) Edicte de nomenament d´alcalde accidental ( 1-7-2019 )  Enllaç edicte X2019000308 No
13-06-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari d'Ajuntament de Constitució de la Corporació - 15-06-2019 Convocatòria de Ple Extraordinari d'Ajuntament de Constitució de la Corporació Enllaç edicte No
11-06-2019 Convocatoria Ple Extraordinari i urgent núm. 7/2019 de 12 de juny de 2019 Convocatoria Ple Extraordinari i urgent núm. 7/2019 de 12 de juny de 2019 Enllaç edicte 13-06-2019 X2019000318 No
07-06-2019 Convocatoria Ple Extraordinari i urgent núm. 6/2019 de 10 de juny de 2019 Convocatoria Ple Extraordinari i urgent núm. 6/2019 de 10 de juny de 2019 Enllaç edicte 11-06-2019 X2019000310 No
28-05-2019 Convocatoria Ple extraordinaria de 29 de maig de 2019 Convocatoria Ple extraordinaria de 29 de maig de 2019 Enllaç edicte 30-05-2019 X2019000284 No
02-05-2019 Anunci d'informació pública de l'Agència Catalana de l'Aigua (Ref. CC2009000434)

Anunci d'informació pública de l'Agència Catalana de l'Aigua  (Ref. CC2009000434)

Enllaç edicte 03-06-2019
26-04-2019 Convocatòria Ple Extraordinari i Urgent núm. 4/2019 de 29 d'abril de 2019

Convocatòria Ple Extraordinari i Urgent núm. 4/2019 de 29 d'abril de 2019

Enllaç edicte 30-04-2019 X2019000222 No
24-04-2019 Anuncio de notificaición de 17 de abril de 2019 en procedimiento de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes

Anuncio de notificaición de 17 de abril de 2019 en procedimiento de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes

Enllaç edicte 16-05-2019 X2019000130 - X2019000075 No
23-04-2019 Convocatòria Ple Extraordinari núm. 3/2019 de 29 d'abril de 2019

Convocatòria Ple Extraordinari núm. 3/2019 de 29 d'abril de 2019

Enllaç edicte 30-04-2019 X2019000188 No
12-04-2019 Edicte d'exposició pública del padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari

Edicte d'exposició pública del padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari

Enllaç edicte 30-06-2019 Xaloc. Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.
09-04-2019 Edicte sobre convocatòria de la Junta General o Assemblea de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Baix Fluvià

Edicte sobre convocatòria de la Junta General o Assemblea de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Baix Fluvià

Enllaç edicte 09-05-2019 X2018000265 Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Baix Fluvià
08-04-2019 Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d'elles. Eleccions Locals i al Parlament Europeu 26/05/2019

Relació de municipis amb nombre i límits de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a cadascuna d'elles. Eleccions Locals i al Parlament Europeu 26/05/2019.

Enllaç edicte 17-04-2019 X2018000539 No
05-04-2019 Edicte d'exposició pública del Cens Electoral en motiu de les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu de 26/05/2019

Edicte d exposició pública del Cens Electoral en motiu de les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu de 26/05/2019

Enllaç edicte 16-04-2019 X2018000539 No
02-04-2019 Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019

Edicte d'exposició pública del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019

Enllaç edicte 26-04-2019 X2018000603 No
02-04-2019 Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'ús provisional en el P.A-6

Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'ús provisional en el P.A-6

Enllaç edicte 04-05-2019 X2019000115 No
29-03-2019 Edicte d'informació pública de sol·licitud de llicència per a la construcció d'un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable

Edicte d'informació pública de sol·licitud de llicència per a la construcció d'un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable

Enllaç edicte 01-05-2019 X2019000116 No
26-03-2019 Edicte d'iniciació de l'Acta de Notorietat per a la rectificació de superfície

Edicte d'iniciació de l'Acta de Notorietat per a la rectificació de superfície.

Enllaç edicte 29-04-2019 Notaria de Javier E.Satue de Velasco
26-03-2019 Exposició de les reclamacions estimades d'electors del CERA

Exposició de les reclamacions estimades d'electors del CERA

Enllaç edicte 29-04-2019 X2019000113 No
26-03-2019 Edice d'aprovació definitiva del Text refós del projecte de reparcel·lació del SUS-4

Edice d'aprovació definitiva del Text refós del projecte de reparcel·lació del SUS-4

Enllaç edicte 27-05-2019 X2017000208 No
21-03-2019 Convocatòria Ple Extraordinari núm. 02/2019, d'1 d'abril de 2019

Convocatòria Ple Extraordinari núm. 02/2019, d'1 d'abril de 2019

 

Enllaç edicte 02-04-2019 No
21-03-2019 Convocatòria Ple Ordinari núm. 01/2019 de 27 de març de 2019

Convocatòria Ple Ordinari núm. 01/2019 de 27 de març de 2019

Enllaç edicte 28-03-2019 X2019000173 No
11-03-2019 Relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a caddascuna d'elles Relació de municipis amb nombre i límit de les seccions electorals, els seus locals i les meses corresponents a caddascuna d'elles Enllaç edicte 28-04-2019 X2019000113 No
15-03-2019 Edicte d'exposició pública de padró i annci de cobrament en príode de pagament voluntari. IVTM

Edicte d'exposició pública de padró i annci de cobrament en príode de pagament voluntari. IVTM

Enllaç edicte 16-04-2019 X2019000124 No
01-01-2019 Edicte d'exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari. Taxa abonats pavelló primer trimestre

Edicte d'exposició pública de padró i anunci de cobrament en període de pagament voluntari. Taxa abonats pavelló primer trimestre.

Enllaç edicte 09-04-2019 X2019000124 No
11-03-2019 Edicte d'exposicó pública del cens electoral

Edicte d'exposicó pública del cens electoral

Enllaç edicte X2019000113 19-03-2019 No
07-03-2019 Edicte d'exposició pública del calendari fiscal de l'exercici 2019

Edicte d'exposició pública del calendari fiscal de l'exercici 2019

Enllaç edicte 31-12-2019 X2019000036 No
01-03-2019 Edicte Notaria: Acta de requeriment complementària de títol públic d'aquisició

Edicte Notaria: Tramitació acta de requeriment complementària de títol públic d'aquisició

Enllaç edicte 05-04-2019 Notari Miguel Angel Moreno. Figueres
22-02-2019 Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipal

Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

Enllaç edicte 31-12-2019 X2018000462 No
22-02-2019 Edicte de correcció d'un error material

Edicte de correcció d'un error material

Enllaç edicte 31-12-2019 X2018000462 No
19-02-2019 Anuncio de notificaión de 14 de febrero de 2019 en procedimeinto de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Mnicipal de Habitantes.

Anuncio de notificaión de 14 de febrero de 2019 en procedimeinto de incoación de oficio del expediente para dar de baja del Padrón Mnicipal de Habitantes.

Enllaç edicte 12-02-2019 X2018000611 X2019000024 No
24-01-2019 Anuncio de notificación de resolución sobre reclamación previa de la Dirección Provincial del S.E.P.E

Anuncio de notificación de resolución sobre reclamación previa de la Dirección Provincial del S.E.P.E

Enllaç edicte 08-02-2019
25-01-2019 Edicte d'exposició pública del calendari fiscal de l'exercici 2019

Edicte d'exposició pública del calendari fiscal de l'exercici 2019

 

Enllaç edicte 31-12-2019 X2019000036 No
23-01-2019 Exposició pública del calendari fiscal de l'exercici 2019 Exposició pública del calendari fiscal de l'exercici 2019 Enllaç edicte 26-02-2019 X2019000036 No
18-01-2019 Edicte de correcció d'errades de l'Edicte de modificació de les OOFF 2019

Edicte de correcció d'errades de l'Edicte de modificació de les OOFF 2019

Enllaç edicte 19-03-2019 X2018000462 No
11-01-2019 Edicte sobre l'aprovació inicial del Projecte de modificació del Pla general d'ordenació urbana de Sant Pere Pescador, de l'estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l'atorgamet d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques.

Edicte sobre l'aprovació inicial del Projecte de modificació del Pla general d'ordenació urbana de Sant Pere Pescador, de l'estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l'atorgamet d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques.

Enllaç edicte 19-03-2019 X2018000318 No
11-01-2019 Edicte de dissolució de la Junta de Compensació UA 8

Edicte de dissolució de la Junta de Compensació UA 8

Enllaç edicte 12-03-2019 X2016000285 No
03-01-2019 Edicte de dissolució de la Junta de compensació de la UA 8

Edicte de dissolució de la Junta de compensació de la UA 8

Enllaç edicte X2016000285 No
03-01-2019 Edicte d’aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU de Sant Pere Pescador, de l’estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques

Edicte d’aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU de Sant Pere Pescador, de l’estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques

Enllaç edicte x2018000318 No
31-12-2018 Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2019

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici econòmic de 2019

 

Enllaç edicte X2018000462 No
28-12-2018 Edicte d’aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU de Sant Pere Pescador, de l’estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques.

Edicte d’aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU de Sant Pere Pescador, de l’estudi ambiental estratègic i de la suspensió de l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques.

Enllaç edicte X2018000318 No
28-12-2018 Edicte d'aprovació definitiva del'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018 Edicte d'aprovació definitiva del'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018 Enllaç edicte 01-03-2019 X2018000453 No
28-12-2018 Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança municipal de gestió i recaptació

Edicte d'exposició pública de la modificació de l'Ordenança municipal de gestió i recaptació

Enllaç edicte 13-02-2019 X2018000462 No
27-12-2018 Edicte d'informació pública de construcció d'un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable (polígon 2 parcel·la 111 i 112)

Edicte d'informació pública de construcció d'un magatzem agrícola en sòl no urbanitzable (polígon 2 parcel·la 111 i 112)

Enllaç edicte 29-01-2019 X2018000529 No
20-12-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm. 15/2018 de 20 de desembre de 2018

Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm. 15/2018 de 20 de desembre de 2018

 

Enllaç edicte 22-12-2018 X2018000619 No
19-12-2018 Anuncio de notificación de 17 de diciembre de 2018 en procedimiento: Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes Edicto de notificación de 17 de diciembre de 2018 en procedimiento: Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes Enllaç edicte 16-01-2019 X2018000446 X2018000498 X2018000547 No
13-12-2018 Edicte d'aprovació del Padró de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Edicte d'aprovació del Padró de la taxa per a l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

Enllaç edicte 13-01-2019 X2018000519 No
30-11-2018 Anuncio de notificación en procedimiento de citación por comparecencia para notificaión de deudas en periodo voluntario

Anuncio de notificación en procedimiento de citación por comparecencia para notificaión de deudas en periodo voluntario

Enllaç edicte 28-12-2018 No
30-11-2018 Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018 Edicte d'informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018 Enllaç edicte 28-12-2018 X2018000453 No
28-11-2018 Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable

Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable

Enllaç edicte 04-01-2019 X2018000484 No
09-11-2018 Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals i derogació de les ordenances fiscals núm. 22 i núm 27 Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals i derogació de les ordenance fiscals núm. 22 i núm. 27. Enllaç edicte 28-12-2018 X2018000462 No
06-11-2018 Convocatòria Ple extraordinàri i urgent núm. 13/2018, de 7 de novembre Convocatòria Ple extraordinàri i urgent núm. 13/2018, de 7 de novembre. Enllaç edicte 08-11-2018 X2018000537 No
31-10-2018 Edicte d'aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del pla parcial del SUS 4 Edicte d'aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del pla parcial del SUS 4 Enllaç edicte 03-12-2018 X2017000208 No
31-10-2018 Edicte d'aprovació del padró del preu públic d'amarradors a l'embarcador municipal "La Llissa" Edicte d'aprovació del preu públic d'amarradors a l'embarcador municipal "La Llissa" Enllaç edicte 03-12-2018 X2018000431 No
31-10-2018 Edicte d'aprovació del padró de la taxa pel mantenimtn i resposició de la senyalització direccional turística-comercial Edicte d'aprovació del padró de la taxa pel manteniment i reposició de la senyalització direccional turística-comercial Enllaç edicte 03-12-2018 X2018000426 No
24-10-2018 Convocatòria Ple extraordinari núm. 12/2018 de 29 d'octubre de 2018 Convocatòria Ple extraordinari núm. 12/2018 de 29 d'octubre de 2018 Enllaç edicte 31-10-2018 X2018000514 No
30-10-2018 Edicte de nomenament d'alcaldessa accidental Edicte de nomenament d'alcaldessa accidental Enllaç edicte 31-12-2018 X2018000163 No
23-10-2018 Edicte referent a delegació de l'Alcaldia a Xaloc Edicte referent a delegació de l'Alcaldia a Xaloc Enllaç edicte 24-12-2018 X2018000310 No
02-10-2018 Anuncio de notificación de 28 de septiembre de 2018 en procedimiento: Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes Incoar de oficio el expediente para dar de baja del Padrón Municipal de Habitantes Enllaç edicte 25-10-2018 X2018000329 -x2018000412 No
02-10-2018 Edicte de delegacions de les funcions de l'Alcaldia Delegacions de les funcions de l'Alcaldia Enllaç edicte 03-12-2018 X2018000163 No
27-09-2018 Convocatòria Ple ordinari núm. 11/2018 de 3 d'octubre de 2018 Convocatòria Ple ordinari núm. 11/2018 de 3 d'octubre de 2018 Enllaç edicte 04-10-2018 x2018000463 No
21-09-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 24 de setembre de 2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 24 de setembre de 2018 Enllaç edicte 25-09-2018 x2018000447 No
10-09-2018 Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 03/2018 D'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 03/2018 Enllaç edicte 16-11-2018 X2018000334 No
17-09-2018 Edicte sorteig Tribunal del Jurat Sorteig Tribunal del Jurat Enllaç edicte 26-09-2018 X2018000444 No
19-09-2018 Edicte de correcció d'un error material Correcció d'un error material Enllaç edicte 22-10-2018 Exp. X2018000328 No
24-08-2018 Informació pública d'un decret d'Alcaldia de nomenament d'Alcadessa accidental Nomenament d'Alcadessa accidental Enllaç edicte No
07-08-2018 Edicte d'informació pública d'un projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques d'autoconsum en sòl no urbanitzable Projecte per a la instal·lació de plaques fotovoltàiques d'autoconsum en sòl no urbanitzable Enllaç edicte 06-09-2018 x2018000359 No
06-08-2018 Edicte d'aprovació d'un pla econòmic finacer Aprovació d'un pla econòmic finacer Enllaç edicte 08-10-2018 X2018000328 No
06-08-2018 Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018 Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018 Enllaç edicte 29-08-2018 X2018000334 No
25-07-2018 Edicto incoación de oficio del expediente para dar de baja el Padrón Municipal de Habitantes Incoación de oficio del expediente para dar de baja el Padrón Municipal de Habitantes Enllaç edicte 17-08-2018 No
23-07-2018 Edicte d'aprovació del Padró Fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques corresponent a l'exercici 2018 Padró FIscal de l'Impost sobre activitats econòmiques 2018 Enllaç edicte 24-08-2018 No
23-07-2018 Edicte d'informació pública d'adhesió a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens de menys de 20.000 habitants Adhesió a l'acord comú de condicions per als empleats públics dels ens de menys de 20.000 habitants Enllaç edicte 24-09-2018 x201800003 No
20-07-2018 Convocatòria Ple extraordinari num 9 2018, de 25 de juliol de 2018 Convocatòria Ple extraordinari num 9 2018,  de 25  de juliol de 2018 Enllaç edicte 26-07-2018 No
20-07-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm 8 2018, de 23 de juliol de 2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent dia 23 de juliol de 2018 Enllaç edicte 24-07-2018 X2018000337 No
11-07-2018 Edicte d'informació pública del projecte de reforma d'un habitatgeen sòl no urbanitzable Informació pública del projecte de reforma d'un habitatge en SNU Enllaç edicte 09-08-2018 x2018000140 No
05-07-2018 Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 2/2018 Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 2/2018 Enllaç edicte 06-09-2018 Exp. X2018000183 No
22-06-2018 Convocatòria Ple Ordinari núm 7 2018 Convocatòria Ple Ordinari núm 7 2018 el dia 27 de juny de 2018 Enllaç edicte 28-06-2018 No
21-06-2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm. 6/2018 de 21 de juny de 2018 Convocatòria Ple extraordinari i urgent núm. 6/2018 de 21 de juny de 2018 Enllaç edicte 22-06-2018 X2018000267 No
20-06-2018 Edicte de convocatòria de la Junta General constitutiva de la Comunitat d'Usuaris d'Aigües del Baix Fluvià Convocatòria de la Junta General constitutiva de la Comunitat d'Aigües del Baix Fluvià Enllaç edicte 27-07-2018 x2018000265 No
14-06-2018 Convocatòria Junta de Govern Locar extraordinària i urgent. Sessió num 7/2018 de 15 de juny de 2018 Enllaç edicte 18-06-2018 No