Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

Trobareu tota la informació referida a aquest apartat en el següent enllaç: http://www.santperederibes.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/governmunicipal