Normativa d'urbanisme Disponible a: Web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Vols conèixer  les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc on consultar-les.