Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

Conjunt de dades que recull totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen.

0 Registres carregats
DOLORS CAMBRAS SAQUÉS

Càrrec Alcaldessa

Partit JxCat-Junts-Indep

Àrea Alcaldia

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic alcaldessa@santpauseguries.cat

Sexe Dona

Data de fi de la condició de càrrec electe 17-06-2023

JOAN NAVARRO SOLER

Càrrec TINENT D'ALCALDIA

Partit JxCat-Junts-Indep

Àrea HISENDA

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic joanso144@hotmail.com

Sexe Home

Data de fi de la condició de càrrec electe 17-06-2023

XAVIER MARSAL COMA

Càrrec REGIDOR

Partit JxCat-Junts-Indep

Àrea CULTURA I MEDI AMBIENT

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic xevieric@gmail.com

Sexe Home

Data de fi de la condició de càrrec electe 17-06-2023

ADRIÀ GÓMEZ MARCO

Càrrec REGIDOR

Partit JxCat-Junts-Indep

Àrea TURISME

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic adria@santpauseguries.cat

Sexe Home

Data de fi de la condició de càrrec electe 17-06-2023

ALBERT COMA VILA

Càrrec REGIDOR

Partit +SP-AM

Àrea OPOSICIÓ

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic albert_coma_05@yahoo.es

Sexe Home

Data de fi de la condició de càrrec electe 17-06-2023

FERRAN MARTIN GUILLAUMES

Càrrec REGIDOR

Partit +SP-AM

Àrea OPOSICIÓ

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic ferrym_97@hotmail.com

Sexe Home

Data de fi de la condició de càrrec electe 23-06-2023

LLUC SANZ TORRES

Càrrec REGIDOR

Partit +SP-AM

Àrea OPOSICIÓ

Data nomenament 15-06-2019

Correu electrònic arqsstt@gmail.com

Sexe Home

Data de fi de la condició de càrrec electe 23-06-2023