La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon al l'Ajuntament de Sant Martí d'Albars.
 
L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d'aquesta seu és Alcaldia.