Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Així mateix el text íntegre de totes les ordenances fiscals vigents de l'Ajuntament el podeu trobar en l'arxiu adjunt següent.