A través d'aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

Al Tauler d'edictes i anuncis de la web de l'ajuntament de Sant Llorenç Savall, trobareu els actes i comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'hi han de publicar obligatòriament.