VOLANT DE RESIDÈNCIA HISTÒRIC DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

 

Aquest document acredita la inscripció d’una persona al Padró Municipal d’Habitants del municipi en un període concret des de l'1 de maig de 1996 fins a la data de la sol·licitud.

 

Si necessiteu justificar inscripcions anteriors a l'1 de maig de 1996 heu de tramitar un certificat històric

 

 

Tramitació presencial:

 

Qualsevol persona major de 18 anys empadronada al municipi pot demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el seu volant de residència acreditant la seva identitat amb el seu DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 

En cas de demanar el volant en representació d’una altra persona, s’haurà d’aportar la corresponent autorització amb fotocòpia del document d’identitat.

 

 

SantJustBot:

 

Si en el moment de donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants va facilitar la seva direcció de correu electrònic pot demanar el seu volant utilitzant el SantJustBot que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament, o mitjançant el Messenger de Facebook.

 

Rebreu un missatge per poder descarregat el vostre volant mitjançant la plataforma enotum

 

Enllaç messenger