VOLANT DE RESIDÈNCIA ACTUAL DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

 

El volant de residència es el justificant emès per l'Ajuntament de Sant Just Desvern que acredita l'empadronament d'una persona tal i com consta actualment en el padró municipal d'habitants del municipi.

 

 

Tramitació presencial:

 

Qualsevol persona major de 18 anys empadronada al municipi pot demanar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, el seu volant de residència acreditant la seva identitat amb el seu DNI, NIE, passaport o carnet de conduir.

 

En cas de demanar el volant en representació d’una altra persona, s’haurà d’aportar la corresponent autorització amb fotocòpia del document d’identitat.

 

 

Tramitació telemàtica (seu electrònica):

 

Podeu fer la sol·licitud del volant mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament sense necessitat de certificació digital.

 

El volant serà enviat per correu postal al domicili que consta al padró municipal d’habitants.

 

Sol·licitud seu electrònica

 

SantJustBot:

 

Si en el moment de donar-se d’alta al Padró Municipal d’Habitants va facilitar la seva direcció de correu electrònic pot demanar el seu volant utilitzant el SantJustBot que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament, o mitjançant el Messenger de Facebook.

 

Rebreu un missatge per poder descarregat el vostre volant mitjançant la plataforma enotum

 

Enllaç messenger